Tehnoplan doo Kalesija

[ NAŠE USLUGE ]

ŠTA MOŽEMO PONUDITI

Projektovanje u građevinarstvu

Prema potrebama investitora nudimo slijedeće usluge: • izrada projektne dokumentacije za objekte visokogradnje • izrada projektne dokumentacije za objekte niskogradnje • izrada predmjera i predračuna radova • revizija projektne dokumentacije

Consulting

Savjetovanje u građevinarstvu jedna je od naših usluga koju možemo ponuditi investitorima pri izgradnji svih vrsta objekata. Pružamo uslugu stručnog nadzor u toku izvođenja radova, procjenu troškova, razradu projektnog koncepta, a nudimo i efikasna konstruktivna rješenja pri rekunstrukciji i sanaciji objekta.

Outsourcing

Usluga kojoj pridajemo poseban značaj jeste izrada planova oplate i armaturnih planova za sve objekte visokogradnje. U saradnji sa vodećim kompanijama u Švicarskoj stekli smo značajno iskustvo na ovom polju, a kvalitetni planovi, povoljna cijena te unutrašnja kontrola kvalitete su nas doveli do značajnog broja uspješno realizovanih projekata.

PROJEKTI