Tehnoplan doo Kalesija

INŽINJERSKI BIRO:
RIBI + BLUM
NAŠ ZADATAK:
Izrada armaturnih planova, zgrada 10 i zgrada 15